Gegevensbescherming & cookies

Grubhof Camping Gmbh is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website. U vindt onze gegevens bij het Impressum.

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan andere ontvangers zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies.

Cookies maken websites gebruiksvriendelijker en efficiënter voor de gebruiker. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt gebruikt om informatie op te slaan. Bij het bezoeken van een website kan de website een cookie op de computer van de bezoeker plaatsen. Als de gebruiker de website later opnieuw bezoekt, kan de website de gegevens van het eerder opgeslagen cookie uitlezen en zo bijvoorbeeld bepalen of de gebruiker de website eerder heeft bezocht en in welke delen van de website de gebruiker bijzonder geïnteresseerd was.

Meer informatie over cookies kunt u vinden op Wikipedia

De cookie-instellingen wijzigen

Hoe de webbrowser met cookies omgaat, welke cookies zijn toegestaan of geweigerd worden, kan door de gebruiker worden bepaald in de instellingen van de webbrowser. Waar deze instellingen zich precies bevinden, hangt af van de betreffende webbrowser. Gedetailleerde informatie hierover kunt u opvragen via de helpfunctie van de betreffende webbrowser.

Als het gebruik van cookies wordt beperkt, kan het voorkomen dat niet alle functies van deze website volledig bruikbaar zijn.

Cookies op onze website

Onze website maakt gebruik van de volgende aanbieders:

  • Camping Grubhof
    • Cookie toestemming: Wordt gebruikt om de toestemming voor het gebruik van cookies op te slaan.

  • Google Analytics: Wordt gebruikt voor het opslaan van gebruikersgegevens in verband met de statistische website-software Google Analytics van Google. Meer informatie kunt u verkrijgen bij Google-Analytics.

    U kunt het gebruik van cookies verhinderen. Hoe dit werkt, leest u hieronder.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS ("hierna: Google") op basis van de rechtsgrondslag van een gerechtvaardigd belang (analyse van het gebruik van de website). Hiervoor hebben wij met Google een overeenkomst afgesloten voor de verwerking van opdrachtgegevens.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt via software een verbinding met de servers van Google opgebouwd en worden er gegevens naar de servers van Google verzonden, waarvan een deel zich in de Verenigde Staten bevindt. Google Analytics maakt tevens gebruik van cookies om informatie over de website-gebruiker op te slaan en om het gebruik van de website door website-gebruikers te analyseren.

Deze website gebruikt de functie "Activatie van IP-anonimisering". Hierdoor wordt uw IP-adres van tevoren door Google verkort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort.

Volgens Google zal Google de verzamelde gegevens gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet.

Tevens zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover dit door de wet vereist is of voor zover derden deze informatie namens Google verwerken.

Gedetailleerde informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat vindt u in het privacybeleid van Google of Google Analytics.

Google Analytics uitschakelen

  • U kunt het verzamelen van gebruikersgegevens door Google Analytics in het algemeen op alle websites verhinderen, door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

  • U kunt het verzamelen van uw gebruikersgegevens door Google Analytics alleen op deze website erhinderen, door het volgende selectievakje aan te vinken. Er wordt een opt-out-cookie vastgelegd die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert:

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google geëxploiteerde YouTube-site. De website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze sites bezoekt met een YouTube-plug-in, wordt u verbonden met de servers van YouTube. De YouTube-server krijgt daarbij informatie over de pagina's die u hebt bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u YouTube toestaan om uw browsergedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen op uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online-aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, par. 1 lid. f AVG.

Voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van YouTube onder: www.google.de/intl/nl/policies/privacy.

Google Maps

Deze pagina maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken is het noodzakelijk, uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online aanbiedingen en een eenvoudige vindbaarheid van de door ons aangegeven plaatsen op de website. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, par. 1 lid. f AVG.

Voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van Google: www.google.de/intl/nl/policies/privacy/.

Formulieren

Contact/Informatie verzoeken

Na het indienen van het formulier, zullen de bovenstaande gegevens worden verwerkt door de voor gegevensbescherming verantwoordelijke Camping Grubhof, Grubhof 39, 5092 St. Martin bei Lofer, Oostenrijk, home@grubhof.com, ten behoeve van het verwerken van uw verzoek op basis van uw toestemming gegeven door het verzenden van het formulier. De gegevens worden op basis van dezelfde rechtsgrondslag verder verwerkt ten behoeve van direct marketing, hetgeen verenigbaar is met het oorspronkelijke verwerkingsdoel, totdat u bezwaar maakt.
Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken betekent alleen dat u uw gegevens niet indient en dat wij deze niet kunnen verwerken.

U heeft het recht, uw toestemming te allen tijde door een schriftelijke kennisgeving in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.

U heeft te allen tijde het recht, om door middel van een schriftelijke kennisgeving bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. In geval van bezwaar worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt ten behoeve van direct marketing.

U heeft het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit, Wickenburggasse 8, 1010 Wenen, dsb@dsb.gv.at).

Newsletter

Door het indienen van dit formulier stemt u in met de verwerking van bovengenoemde persoonsgegevens door de voor gegevensbescherming verantwoordelijke Camping Grubhof, Grubhof 39, 5092 St. Martin bei Lofer, Oostenrijk, home@grubhof.com, ten behoeve van het sturen van een e-mailnieuwsbrief op basis van uw toestemming tot intrekking of bezwaar.
Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om persoonsgegevens te verstrekken of toestemming te verlenen. Het enige gevolg van het niet verstrekken van gegevens of niet geven van uw toestemming is dat u geen informatie ontvangt.

U heeft het recht, uw toestemming te allen tijde in te trekken door een schriftelijke kennisgeving of door op de afmeldlink te klikken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.

U kunt op dezelfde manier bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing. In geval van bezwaar worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt ten behoeve van direct marketing.

U heeft het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit, Wickenburggasse 8, 1010 Wenen, dsb@dsb.gv.at).

Erwerb eines Gutscheins über die Website

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Auf unserer Internetseite gibt es die Möglichkeit, Gutscheine zu kaufen. Nimmt ein Nutzer diese Möglichkeit wahr, so werden die in der Eingabemaske eingegeben Daten an uns übermittelt und gespeichert. Diese Daten sind: Anrede, Vorname, Name, Anschrift, E-Mailadresse, Telefon, Gutscheinwert, Personalisierung des Gutscheins, Versandoptionen/Alternative Lieferanschrift, Zahlungsart.

Wenn Sie von unseren Webseiten einen Gutscheinwert vornehmen, so geschieht das durch das Online-Bestellplattform der websLINE Internet- & Marketing GmbH, Sägewerkstrasse 24, 83395 Freilassing, Deutschland. Alle von Ihnen eingegebenen Bestelldaten werden verschlüsselt übertragen. websLINE hat sich zum datenschutzgerechten Umgang mit Ihren übermittelten Daten verpflichtet. websLINE ergreift alle organisatorischen und technischen Maßnahmen zum Schutz Ihrer Daten.

Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine weitere Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich für die Bearbeitung der Buchung und zur Kommunikation verwendet.

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist der Abschluss eines Kaufvertrages mit dem Nutzer.

3. Zweck der Datenverarbeitung
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur Bearbeitung des Gutscheinkaufs und zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs.

4. Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Bei einem Vertragsverhältnis werden wir die erhaltenen Daten löschen, sobald nationale, handelsrechtliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungsvorschriften erfüllt sind.

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu widersprechen.

Uw rechten

U heeft het recht op informatie, correctie, verwijdering en beperking van de verwerking van persoonsgegevens, alsmede op doorgifte van gegevens.

U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens tot de intrekking wordt niet beïnvloed door de intrekking.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. In geval van bezwaar worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt ten behoeve van direct marketing.

Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit, Barichgasse 40-42, 1030 Wenen, dsb@dsb.gv.at).